top of page


הציפוי ניתן ליישום על גבי מגוון תשתיות שונות 

כגון טיח, בטון, גבס, מלט, לבנים וכו'

זאת הסיבה שהוא נותן פתרון למגוון פרוייקטים

כלל המשטחים-01.png


ניתן לקבל את המוצר במגוון רחב של גוונים בגימור עדין או בינוני:

bottom of page